Villa Varm – ett välskött företag

God kreditvärdighet är ett kvitto på att vi är ett välskött företag. Villa Varm har en lång historia bakom sig och vi har alltid arbetat för ett långsiktigt tänkande och hög trovärdighet. Vi har inga konkurser bakom oss och är väldigt stolta över att ha en AAA-rating, en utmärkelse som vi delar med endast 2 % av alla bolag i Sverige.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Soliditets kreditvärderingssystem

AAA-rating är Soliditets värderingssystem som baseras på fler än 2 400 beslutsregler. Bolaget ska dessutom omsätta mer än 2 miljoner, ha varit verksamt i minst 10 år och dessutom ha nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt. Det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få är AAA. Endast 2 % av alla landets företag innehar den ratingen, Villa Varm är ett av dessa.
Om något av dessa krav inte uppfylls får företaget AA (god kreditvärdighet) eller A (kreditvärdig).

UC:s kreditvärderingssystem

Kreditvärderingssystemet UC Risk beräknar risken för att ett företag hamnar på obestånd inom ett år. Med obestånd menar UC en situation där företaget inte kan fullfölja alla sina betalningsåtaganden. För att lätt kunna bedöma om denna risk är hög eller låg för ett företag klassificeras alla svenska företag i Riskklasserna 1 till 5, där 5 innebär lägsta risk för obestånd.

Här kan du läsa mer om UC Kreditvärdering för Villa Varm.