En husleverans från Villa Varm i bilder

En husleverans från Villa Varm kan man dela upp i tre olika delar; projektering, husleverans med stomresning och leveranser från våra underleverantörer. Här följer en bildserie som visar hur leveransen från oss går till.

Husritningar

1. Skisser blir ritningar

Tillsammans med dig tar vi fram ritningar till ditt
kundanpassade och unika hus. Självklart hjälper vi även till med bygglovshandlingarna.

Bygglovshandlingar

2. Projektering

I köpet ingår projektering till ditt hus. Du får ritningar för el, VVS, ventilation och grundläggning så att du på ett enkelt sätt kan upphandla vem som ska göra jobbet.

3. Tillverkning av väggblock

Väggelement, bjälklag och gavelspetsar tillverkas färdiga i vår fabrik. Väggelementen är isolerade och har invändig skiva monterad, fönster och dörrar på plats. El-dosor monteras i vår husfabrik.

4. Noggranna husbyggare

Våra duktiga husbyggare arbetar utan ackordshets och är noggranna och ansvarsfulla medarbetare. Hela produktionen sker i vår husfabrik under torra och bra förhållanden.

Lastning av stomrest hus

5. Lastning i täckta bilar

Här lastas husleveransen på vår husfabrik. Huset levereras på täckta lastbilar. Ett normalstort hus får plats på två långtradare.

Lastning av hus

6. Allt med till monteringen

I leveransen kommer allt som behövs för att få huset under tak. Övrig utrustning och material levereras efterhand direkt från våra underleverantörer till byggplatsen.

Husmontering Villa Varm

7. Egna montörer

Här monteras väggarna, stomresningen görs av våra kunniga och erfarna montörer. Vi ordnar så att mobilkranen kommer till byggplatsen, detta ingår i husleveransen.

Montering av tvåplanshus

8. Stomresning

Takstolar och gavelspetsar monteras. Bärande innerväggar sätts upp. Därefter följer läggning av underlagstak, takreglar samt vindskivor och hängbrädor.

Stomresthus invändigt

9. Invändigt efter stomresning

Invändigt återstår spikning av innertak, uppsättning av innerväggar, läggning av golv samt montering av invändiga övriga inredningssnickerier.

Stomrest tvåplanshus

10. Utvändigt efter stomresning

Huset överlämnas färdigt stomrest och tätt, klart för att lägga betongtakpannor.

Färdigt Villa Varm

11. Huset klart

En tid efter vår stomresning, så här ser huset ut när det är klart!

Så byggs ett stomrest hus från Villa Varm

Följ med till husfabriken och se hur vi bygger, lastar och stomreser våra hus.