Frånluftsvärmepump – en dålig och billig ventilation

Frånluftsvärmepumpen är kanske den vanligaste ventilationslösningen bland hustillverkarna. Förklaringen till att många husleverantörer väljer att leverera en frånluftsvärmepump är enkel – det är en billig lösning! Kunden får både ventilation och värmekälla i samma aggregat och benämningen ”värmepump” låter för många som en bra lösning – tyvärr är verkligheten en annan.

Frånluftsvärmepumpar förväxlas ibland med jord- och bergvärmepumpar som hämtar energin utanför huset medan en frånluftsvärmepump nyttjar eluppvärmning och den uppvärmda rumsluften som värmekälla.

Frånluftsvärmepumpen tar, precis som FTX, tillvara på värmen i den luft som genom ventilationen lämnar huset. Den tillvaratagna värmen tillförs varmvattnet och golvvärmen istället för i tilluften som i FTX.

Skiss frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepump en dålig och billig ventilationslösning. Bild: Villa Varm.

Hål i väggen

Men samma mängd luft som lämnar huset – måste tillföras på något sätt. Detta löses genom att borra hål i väggarna för friskluftsventiler. Problemet med detta är att mycket kall luft släpps in i huset på ett antal ställen, delvis okontrollerat. Vintertid innebär detta problem med s k kallras. Eftersom kall luft är tyngre än varm luft, uppstår ett drag då den kalla luften sjunker ner mot golvet. Detta drag kallas för kallras. Problemet förvärras av att de flesta väljer golvvärme som värmespridning och tar bort radiatorerna som till viss del tidigare avhjälpt kallrasproblemet. Golvvärme har normalt mycket låga yteffekter, i praktiken uppgår de till ynka 30 watt per kvadratmeter. Detta innebär att den kalla inrusande luften tar lång tid att värma upp.

Sämre inomhusklimat

Slutsatsen är att komforten i huset blir lidande och att man kompenserar detta med att dra på med mer värme eller stänga ventilerna, vilket inte är bra för vare sig ekonomi eller komfort. Prismässigt är därför frånluftsvärmepumpen både dyr och billig. Enklare och billigare installation medan själva pumpen är avancerad och kostar en hel del pengar. Räkna med högre service- och underhållskostnader. Investeringskostnaden för Villa Varms rekommenderade lösning med separat värmekälla och balanserad ventilation är ungefär likvärdig med systemet med frånluftsvärmepump.

Bunden till samma värmekälla

En stor nackdel med frånluftsvärmepump är att ventilation och värmekälla inte är separerade. Det innebär att man är bunden till samma värmekälla och kan därför inte lika enkelt byta ut den. Om du väljer att installera en frånluftsvärmepump i ditt hus, utgår vår ventilationsleverans eftersom frånluftsvärmepumpen har en inbyggd ventilationsfunktion. Motsvarande prisavdrag sker.

Energiförluster i ventilationen

Diagrammet nedan visar den mängd energi som krävs för att värma uteluften till rumstemperatur. De högre värdena är för hus med frånluftsvärmepump och de lägre för hus med FTX-system.

Energiförluster ventilation

Förluster för ventilation i figur 4 visar den energin som behövs för att värma upp ventilationsluften för huset. Det är alltså den energi som behövs för att värma uteluften till rumstemperatur. De lägre värdena är för hus med FTX och de högre för hus med frånluftsvärmepump.
Bild: Energimyndigheten, hämtad från Marknadsöversikten ”Energieffektiva småhus”