Villa Varms välisolerade väggar och tak

Energisnål konstruktion vägg Villa Varm

Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Villa Varms konstruktion är välbeprövad, vi har haft den som standard i alla våra lågenergihus sedan 1984.
Bygger du hus med Villa Varm behöver du inte välja till eller beställa extraisolering – alla våra hus byggs med den tjocka väggen som standard.

Väggtjockleken uppgår till över 40 cm, beroende på vilken panel som väljs varierar tjockleken. Som mest är den 44 cm. Isoleringen består av tre lager isolering på totalt 34 cm. Tillsammans med 50 cm isolering i tak är Villa Varm ett av Sveriges varmaste hus.

Hemligheten i den välisolerade väggen

Här ser du vårt unika utförande. Hemligheten i väggkonstruktionen ligger i vår mönsterskyddade väggregel. Denna gör det möjligt att isolera hela 34 cm till nästan samma kostnad som ett normalisolerat hus.

U-värdet på vår vägg är 0,125. Regeln består av en inre bärande regel samt en yttre spikregel. Mellan dessa läggs cellplastisolering som slutligen binds samman med spikbleck.

Välisolerad vägg lättregel

Fördelarna med Villa Varms väggregel är många:

  • Få köldbryggor
  • Materialeffektiv och prisvärd
  • Låg vikt
  • Stor väggtjocklek innebär blygsamma kostnadsökningar jämfört med andra typer av regelkonstruktioner.

Takisoleringen

Villa Varms takisolering består av 50 cm lösull. Arbetet med att installera lösullen görs av personal från isoleringsföretaget, detta ingår i vår leverans.

Takets u-värde är 0,081. Lösullen täcker i princip alla ventilationskanaler, vilket gör att man slipper isolera dem separat.

Lösull på vind Villa Varm

Husets täthet

En annan viktig del då man bygger energisnålt är att få huset så lufttätt som möjligt. Arbetet med detta delas upp i tre olika delar; tillverkningen i vår husfabrik, stomresningen och färdigställandet på byggplatsen.

Vi har en stor noggrannhet under tillverkningen t ex skarvar, anslutningar och karmar. Under stomresningen har vi en mycket god passform på montaget. På byggplatsen fortsätter arbetet med tätheten i tak och övriga genomföringar.

För den som vill testa tätheten på sitt hus, kan man själv anlita ett provtryckningsföretag. Vi har kunder som gjort detta och resultaten har hamnat i nivå med passivhusens värden, vilket är mycket bra.