FTX-ventilation en förutsättning för ett energisnålt hus

Förkortningen FTX står för från- och tilluftssystem med värmeväxlare. Det är ett mekaniskt system som vi rekommenderar eftersom det erbjuder en förstklassig ventilation med god värmeekonomi och låga underhållskostnader. Ända sedan mitten av 80-talet har vi haft det som standard i alla våra hus.

Huset utrustas med ett kanalsystem som sköter uppvärmd tilluft och ett annat som sköter frånluft under kontrollerade förhållanden. Detta sammanlänkas i en värmeväxlare som sköter värmeåtervinningen. Fördelen ligger främst i att den tillförda friskluften kommer att ligga temperaturmässigt mycket nära rumstemperaturen, som mest skiljer det bara 5-7 grader. Man får därigenom en mycket bra luftväxling och hög komfort då risken för kallras är minimal.

FTX ventilation

Verkningsgraden på värmeåtervinningen uppgår till 65-90 % och ger en bra driftsekonomi. FTX-ventilation kräver separata kanaler men få rörliga delar, vilket ger låga service- och underhållskostnader och pengar tillbaka till dig.

FTX ventilation

Ventilationens grundprincip är att tillföra frisk luft till vardagsrum- och sovrummen och föra ut den använda luften via köket och våtutrymmena. Bild från Enervent.

Ventilation och värmekälla – välj hur du vill!

En annan viktig fördel är att ventilationen är separerad från uppvärmningen vilket innebär att du fritt kan välja värmekälla, nu och i framtiden. Investeringskostnaden för vår rekommenderade lösning med separat värmekälla och FTX-ventilation är ungefär likvärdig med systemet med frånluftsvärmepump. Fördelarna handlar om värmekomfort, underhållskostnad och valfrihet avseende värmekälla.

Värmekälla och ventilation

En annan viktig fördel är att ventilationen är separerad från värmekällan, vilket gör att man fritt kan välja värmekälla till sitt hus.

Ventilationsförluster

Energimyndigheten har i sin sammanställning över ”Energieffektiva småhus” tagit fram ett diagram över förlusterna för ventilation bland de medverkande husföretagen. Bilden nedan visar mängden energi som behövs för att värma uteluften till rumstemperatur. De lägre värdena är för hus med FTX-ventilation och de högre för hus med frånluftsvärmepump.

Energiförluster ventilation

Bild från Energimyndighetens marknadsundersökning ”Energieffektiva småhus”.