Värme och ventilation – viktiga delar i ditt hus

Att bygga hus från Villa Varm innebär att du inte är bunden till en viss värmekälla utan väljer det mest effektiva system som erbjuds. Villa Varm kan enkelt anpassas till andra lösningar om du så önskar.

Det finns många olika fabrikat och lösningar både på värmekällor och ventilation med värmeåtervinning. Flera leverantörer erbjuder nu i tuff marknadsföring kombinerade ventilations- och värmelösningar s k frånluftsvärmepumpar.

Ta del av vårt resonemang innan du väljer värme och ventilation!

Lågenergihus klimat

Husets klimat delar man in i tre delar; värmekälla, värmespridning och ventilation.

Husets klimat

Klimatet i huset delar vi upp i tre delar; värmekälla, värmespridning och ventilation.

Värmekälla

Värmekällan är den utrustning som värmer upp huset och tappvarmvatten (varmvatten till dusch och bad). Källan kan vara el, ved, värmepumpar för jord-, luft eller bergvärme, pellets, solfångare, olja eller fjärrvärme.

Eftersom Villa Varm är välisolerade hus behöver du inte satsa på det dyraste och mest avancerade värmesystemet för att få både god komfort, ekonomi och ett minimum av underhåll. Om du i framtiden önskar att byta värmekälla är det enkelt, eftersom värmekällan inte är integrerad i ventilationen.

Ventilation

Ventilationen förser huset med frisk luft samt ventilerar bort den fukt som normalt bildas. För att få ett bra inomhusklimat och god värmeekonomi fordras en värmeåtervinning. Villavent® är ett FTX-system (mekaniskt från- och tilluftssystem med värmeväxlare) som passar bra till Villa Varm. Eftersom den fräscha ventilationsluften är uppvärmd får man inget kalldrag från taket utan en mycket hög värmekomfort.

Värmespridning

Värmespridningen i ett hus kan göras på olika sätt t ex slingor i golvet, radiatorer eller luftburen värme.

Vi rekommenderar vattenburen golvvärme, vilket ju de allra flesta också väljer. Det är skönt med varma golv. Vi människor mår allra bäst om temperaturen är ett par grader högre vid fötterna än kring huvudet. Så blir det med golvvärme. Golvvärme kräver ett mycket välisolerat hus för att bli optimal.