Energiförbrukning i ett hus

Att presentera energiförbrukningen i ett hus på ett enkelt och rättvist sätt är svårt. Husets utformning, var i landet huset står och hur energin nyttjas är några av faktorerna som spelar in.

En bils drivmedelsförbrukning mäts med antal liter per mil. För dessa tester har bilbranschen fastställda riktlinjer att rätta sig efter. Om man kunde mäta ett hus energiförbrukning på ett liknande sätt skulle det vara mycket enklare!

Faktorer som påverkar

Sverige är ju ett avlångt land – står huset i Ystad eller Kiruna kommer detta givetvis att påverka energikonsumtionen. Även placeringen på tomten påverkar energiåtgången.

Husets utformning – stora och många fönsterpartier och volymen på huset (har huset delar som går från golv till tak).

En annan påverkande faktor är typen av värmekälla som används i huset. Dessutom påverkas energianvändningen i ett hem av dem som bor där – storleken på familjen, vanor och handlande.

Husets energiförbrukning

Flera olika faktorer styr husets energiförbrukning. Husets geografiska läge, utformning och placering på tomten. Även typen av värmekälla som nyttjas och hur familjen som bor i huset lever påverkar husets energianvändning.

Hushållsel och uppvärmning

Den energi som kommer på elräkningen kan delas upp i två olika delar – uppvärmning och varmvatten samt hushållsel.
Den elen som används till belysning, hemelektronik, disk och tvätt mm är hushållsel.
Det kan variera mycket från hem till hem hur stor förbrukningen blir. Ett hushåll med många elapparater som används, få lågenergilampor och ett ”slösaktigt” beteende med elen ger en avsevärt högre förbrukning än normalfallet.
Därför kan det vara svårt att schablonmässigt beräkna var gränsen mellan hushållsel och uppvärmning går.

Även varmvattenförbrukningen påverkar energianvändningen vilket ytterligare försvårar gränsdragningen.

Verklig energiförbrukning i några av våra hus

Till alla hus vi levererar görs en energiberäkning. Resultaten för våra hus hamnar långt under Boverkets krav, vilket vi tycker är mycket bra. Men det är dock teoretiska beräkningar och därför är det mer intressant att höra den verkliga förbrukningen då kunderna har bott ett tag i sina välisolerade hus!

Här nedan följer några exempel på den verkliga energiförbrukningen i våra hus.

Energiförbrukning i Villa Harnäs

enplan

Villa Harnäs står utanför Umeå och har en invändig yta på 210 m² plus ett fristående garage med relaxdel på totalt 67 m². Alltså en total yta att värma upp på 277 m². Husets uppvärmning är bergvärme.

Yta: 210 + 67 m²
Energiförbrukning (uppvärmning och varmvatten): 6503 kWh
Antal eldade brasor i husets kakelugn: 5-6 st
Klimatzon: Klimatzon I
Boverkets krav, BBR: 95 kWh/m² och år
Villa Harnäs förbrukning jämförelse med BBR: 30,96 kWh och år

Energiförbrukning Villa Almby

Matplats i glasveranda

Villa Almby står i Örebro och har en invändig yta på 205 m² samt ett garage på 55 m². Alltså en total yta att värma upp på 260 m2. Huset uppvärmning består av en bergvärmepump. 

Yta: 205+55 m2
Temperatur inomhus: 21 grader i hus och 17 grader i garage
Klimatzon: III
Boverkets krav, BBR: 55 kWh/m² och år
Årlig förbrukning inkl. hushållsel: 11 566 kWh

Energiförbrukning Villa Nystuga

2013-08-29, Villa Nystuga2

Villa Nystuga ligger utanför Årjäng i Värmland och är ett enplanshus på 215 m². Värmesystemet är vattenburet och består i huvudsak av en vattenmantlad kakelugn, ackumulatortank, solpaneler. Som back-up finns också en el-patron installerad, den kommer till användning om de är bortresta under den kallaste delen av året.
På Cecilias blogg, Villa Nystuga kan du läsa mer om deras energiförbrukning.

Under vinterhalvåret är det kakelugnen som står för uppvärmning av både hus och tappvarmvatten. Mars-september, beroende på utomhustemperaturen, används enbart solpanelerna.

Yta: 215 m2
Klimatzon: II
Boverkets krav, BBR: 75 kWh/m² och år
Årlig förbrukning inkl. hushållsel: 6 647 kWh