Innan husleveransen

Innan själva husleveransen kommer på plats krävs några olika kostnader och moment. Vissa av dessa avgifter är relativt fasta och påverkas inte nämnvärt beroende på hur litet eller stort man man bygger eller vilken hustillverkare som man anlitar.

Tomt

Tomter erbjuds via mäklare, kommuner och privatpersoner. Även husleverantörer erbjuder tomter men då under förutsättning att man måste välja just den aktören.

Ett högt tomtpris ger en högre boendekostnad men kan vara ett tecken ett attraktivt läge som på sikt ger en bra andrahandsmarknad. Innan du köper din tomt finns det några saker du bör tänka på.

Att köpa en tomt

Anslutningar

Kostnad för elanslutning till tomten bestäms av energibolaget. Till en kommunal tomt har kommunen fasta avgifter för vatten och avloppsanslutningar.

Ligger tomten utanför det kommunala vatten- och avloppsnätet krävs eget vatten och trekammarbrunn för avlopp.

Markarbeten

Kostnaderna för markarbeten varierar beroende på hur tomten ser ut och kan vara väldigt svår att bedöma. Det är vanligt att man här gör felaktiga kostnadsuppskattningar. Ta gärna hjälp av en kunnig entreprenör för kostnadsbedömning.
Ett annat bra sätt kan vara att få tips och råd från någon som byggt i närheten på en likvärdig tomt.

Grund

På Villa Varm jobbar vi uteslutande med hel platta. Priserna för en grund varierar beroende på var i landet man bygger, ett riktpris kan ligga på mellan 1 700-2 500 kr per kvadratmeter. Tänk på att måttet på grunden är utvändigt mått på huset.
Grundritningen ingår i vår husleverans.

Till arbetet med grunden hör också mindre begränsade markarbeten, tex höjdjustering och avjämning. De flesta anlitar en markentreprenör till grundläggningen men för den som har kunskap och erfarenhet kan man göra arbetet i egen regi.

Detaljplanen

Bygger man på en tomt som har en reglerad byggrätt styr detaljplanen hur du får bygga. Tag reda på vad som gäller för din tomt innan du köper den. Detaljplanen kan styra byggnadshöjd, byggnadsarea eller takvinkel.

Grund hel platta

Bygglov

Priser för bygglov, bygganmälan och utsättning bestäms av respektive kommun och kan variera beroende på var i landet man bygger. Ett riktvärde för ett komplett bygglov ligger på ca 30.000-50.000 kr. I det priset ingår förutom själva bygglovet avgifter som t ex bygganmälan, utsättning, slutbevis och samrådsmöten.

Tänk på att ett bygglov kan dra ut på tiden, så lämna in det i god tid!

Byggherrekostnader

När man bygger nytt hus måste en kontrollansvarig utses. Boverket har listor på godkända personer som är kontrollansvariga. Arvodet bestäms individuellt och beroende på hur tjänsten nyttjas, men ett riktvärde på detta arvode ligger på ca 20.000 kr

Tänk på att den kontrollansvariges uppgift är att upprätta en kontrollplan över husbygget. Kontrollplanen innehåller de kontroller och dokumentationer som krävs för att myndigheternas krav på byggnaden är uppfyllda. Alltså har den inget med själva kvaliteten, husleveransen eller konstruktionen att göra.

Om du som huskund önskar mer kvalitetsuppföljning kan du köpa detta av en fristående besiktningsman.

Räntor och bankavgifter hör också till byggherrekostnader. Om tomten sedan tidigare inte varit belånad krävs pantbrev. Kostnaden för pantbrev är 2% på det uttagna beloppet men även en fast expeditionsavgift.

Vid köp av tomt måste man också betala en stämpelskatt, den ligger på 1,5 %. Vid nybyggnationer gäller denna skatt bara för tomtmarken och inte för själva huset.