FTX-ventilation en förutsättning för ett energisnålt hus

Förkortningen FTX står för från- och tilluftssystem med värmeväxlare. Det är ett mekaniskt system som vi rekommenderar eftersom det erbjuder en förstklassig ventilation med god värmeekonomi och låga underhållskostnader. Ända sedan mitten av 80-talet har vi haft det som standard i alla våra hus.

Huset utrustas med ett kanalsystem som sköter uppvärmd tilluft och ett annat som sköter frånluft under kontrollerade förhållanden. Detta sammanlänkas i en värmeväxlare som sköter värmeåtervinningen. Fördelen ligger främst i att den tillförda friskluften kommer att ligga temperaturmässigt mycket nära rumstemperaturen, som mest skiljer det bara 5-7 grader. Man får därigenom en mycket bra luftväxling och hög komfort då risken för kallras är minimal.

FTX ventilation

Verkningsgraden på värmeåtervinningen uppgår till 65-90 % och ger en bra driftsekonomi. FTX-ventilation kräver separata kanaler men få rörliga delar, vilket ger låga service- och underhållskostnader och pengar tillbaka till dig.

ventilation och värmekälla

Välj din värmekälla!

En annan viktig fördel är att ventilationen är separerad från uppvärmningen vilket innebär att du fritt kan välja värmekälla, nu och i framtiden. Investeringskostnaden för vår rekommenderade lösning med separat värmekälla och FTX-ventilation är ungefär likvärdig med systemet med frånluftsvärmepump. Fördelarna handlar om värmekomfort, underhållskostnad och valfrihet avseende värmekälla.

Ventilationsförluster

Energimyndigheten har i sin sammanställning över "Energieffektiva småhus" tagit fram ett diagram över förlusterna för ventilation bland de medverkande husföretagen. Bilden nedan visar mängden energi som behövs för att värma uteluften till rumstemperatur. De lägre värdena är för hus med FTX och de högre för hus med frånluftsvärmepump.

 

FTX ventilationsförluster 

Bild: Energimyndigheten, "Energieffektiva småhus".

Om oss

Vi är en hustillverkare som bygger energisnåla trähus. Husen levereras stomresta. Vi levererar hus i hela Sverige.
Läs mer om oss

Kontakt

Villa Varm AB
Norra Altervägen 790
945 92 Altersbruk
Vx. 0911-20 20 00
Fax 0911-20 20 62
Org.nr 556176-6915
info@villavarm.se.

FB-f-Logo  blue 29 Facebook

Följ Hustillverkare Villa Varm på Instagram Instagram

Huskatalog

Våra huskataloger finns på webben - redo att skrivas ut eller laddas ner.
Här hittar du våra huskataloger.

Logga in

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att skicka ett mejl till helena@villavarm.se  och håll dig uppdaterad om oss och våra hus. Nyhetsbrevet kommer 3-4 gånger per år. Läs våra tidigare nyhetsbrev som vi skickat. Trevlig läsning!